Prihlásenie

Aktuálny počet filmových materiálov v online databáze: 1328 ks od 123 autorov
Celkový čas filmového materiálu: 311 hodín


Projekt Rodinné archívy z dôvodu obsahovej špecifickosti nie je voľne prístupný pre verejnosť. Je určený filmovým profesionálom a vedeckým pracovníkom, ktorí obsah tohoto archívu chcú využiť pre svoje umelecké, či vedecké bádanie. Pre vyhľadávanie v materiáloch projektu sa musíte najskôr registrovať. Vašu registráciu odsúhlasí administrátor projektu, potom uhradíte registračný poplatok a až následne Vám bude umožnený vstup do online archívu.