Talaj Jozef 01 ( 1970- 1985 )

Technical specification

Format: 16
Sound: no-sound
Color: bw

Notes
00:00:00 Sprievod (dožinky), Prvý transparent s nápisom: JRD DVORIANKY.
00:00:08 Ženy v krojoch, na podnosoch majú chlieb soľ a pálenku.
00:00:12 Chlapi nesú dožinkové vence. Pohľad na sprievod, ktorého súčasťou je aj kombajn. Na ňom je nápis: KOMBAJNISTI J. MACKO, J. TALAJ, 193 km, 4930 g
00:00:43 Funkcionár ochutnáva chlieb z podnosu. Vešia dožinkový veniec.
00:00:58 Funkcionári rečnia na tribúne. Počúvajúce dôchodnkyne. odovzdávnie diplomov. Titulok: KONIEC