Kačník Marcel 01 ( 1938 )

Technical specification

Format: N8
Sound: no-sound
Color: combined

Notes
00:00:00 1938. Sokol. Všesokolský slet. Praha, celkový záber na zaplnený Strahovský štadión. Na hracej ploche cvičí zostavu masa cvičencov.
00:01:30 Cvičenci odchádzajú do šatní.
00:01:41 Ďalšie cvičenia na ploche štadióna. Cvičenci v rôznych formáciách.
00:04:30 Diváci na tribúne.
00:04:34 Cvičenie pokračuje.
00:05:16 Titulok: X. SLET VŠESOKOLSKÝ, VYSTOUPENÍ HOSTÍ
00:05:20 Cvičenie na ploche štadióna, výrazne menej cvičencov.
00:06:10 Titulok: X. SLET VŠESOKOLSKÝ, PRÚVOD PRAHOU, f.film
00:06:13 Ulice Prahy, Praha. Členovia Sokola pochodujú mestom, okolo davy ľudí, mávajú.
00:07:12 Farebný záznam, pochod pokračuje. Pochodujúci majú mávatká, vlajky ČSR, USA.
00:08:05 Dychovka. Sprievod pokračuje.
00:09:21 V sprievode ide autobus s nápisom "LIDO". Cez otvor v streche a v oknách mávajú ľudia.
00:09:34 Vlajky a ľudia v oknách budov.
00:09:42 Sprievod, ľudia v krojoch.
00:11:11 Titulok: X. SLET VŠESOKOLSKÝ, VOJENSKÝ DEN, f - film
00:11:14 Lietadlo letí. Ľudia na streche domu, v popredí vlaje štandarda.
00:11:41 Strahovský štadión, na ploche štadióna jazdia motorky a autá.
00:12:27 Cvičia vojaci aj s autami. Na koňoch.
00:13:21 Titulok: "Jugoslávská armáda", "X. slet všesokolský".
00:14:48 Preletujú lietadlá. Obloha.
00:14:52 Skupina ľudí cvičí na štadióne.