PODMIENKY POUŽITIA MATERIÁLU Z PROJEKTU RODINNÉ ARCHÍVY

Podmienky použitia materiálu z projektu Rodinné archívy

Materiál z projektu Rodinné archívy môže byť použitý v rôznych umeleckých, či vedeckých výstupoch. Keďže ide o materiál zaznamenaný súkromnými osobami, podmienky jeho použitia obsahujú nasledovné obmedzenia:

Materiál nesmie byť bez súhlasu jeho majiteľa, alebo dedičov použitý v reklamných spotoch, alebo audiovizuálnych dielach, ktorých cieľom je jednostranná propagácia produktu, osoby či ideológie.

Materiál musí byť použitý v súlade s dobrými mravmi, predovšetkým nesmie byť zasadený do kontextu, ktorý vytvára priamu negatívne pôsobiacu súvislosť medzi konkrétnymi osobami, zobrazenými v materiáloch - či už vo verbálnej, obrazovej, alebo strihovej rovine.

V pravom dolnom, alebo v pravom hornom rohu musí byť materiál, použitý v audiovizuálnom diele, označený vodoznakom: viditeľné písmená RA, v 40% priehľadnosti (Opacity 40%)

V záverečných titulkoch diela (alebo inom sprievodnom informačnom texte k dielu) musí byť uvedená táto veta:
"Vo filme boli použité materiály z projektu Rodinné archívy. www.rodinnearchivy.sk".

Finančné podmienky použitia:
Za vstup do online archívu a možnosť prezerania, rešeršovania v databáze RODINNÉ ARCHÍVY sa platí bádateľský poplatok:
Práca s materiálom určeným pre verejnú filmovú produkciu: 100€
Práca s materiálom určeným pre vedecké účely: 50€

Za exportovanie videosúborov v náhľadovej (mpeg4), alebo v online (pro ress) kvalite sa platia nasledujúce poplatky:
Export vybraných záberov do 10 minút: 300€
Export vybraných záberov do 30 minút: 800€
Export vybraných záberov do 60 minút: 1500€
Export vybraných záberov - každá začatá hodina nad 60 minút: 1000€

Objednávateľ musí koordinátorovi projektu poskytnúť prenosové médium (HDD, USB...) v dostatočnej kapacite, na ktoré mu budú exportované materiály nakopírované. Za použitie materiálu v audiovizuálnom diele sa neplatí poplatok. Objednávateľ je však povinný predložiť výslednú minutáž použitého materiálu z projektu Rodinné archívy ako aj finálny zostrih filmu vo formáte HD mpeg4. Materiály budú objednávateľovi poskytnuté v online kvalite až po uzavretí zmluvy (s producentom diela, vedeckým pracoviskom...). Zmluva sa podpisuje medzi producentom a Marekom Šulíkom, ktorý je držiteľom práv k využitiu materiálov z projektu Rodinné archívy. Objednávateľ môže získané materiály použiť iba v diele, uvedenom v zmluve.

V prípade otázok kontaktujte administrátora projektu: 8mm@rodinearchivy.sk