RODINNÉ ARCHÍVY

online databáza rodinných a amatérskych filmov

 

Niektoré veci získajú hodnotu tým, že už nie sú.
Juraj Raýman

 

Vitajte na stránke projektu Rodinné archívy, ktorá obsahuje informácie o projekte a zároveň registrovaným bádateľom umožňuje pohodlné vyhľadávanie v databáze rodinných a amatérskych filmov (Viac informácií o vyhľadávaní v sekcii ARCHÍV).

Cieľom projektu Rodinné archívy je zozbieranie, digitalizovanie a katalogizovanie amatérskych filmových záznamov, ktoré boli natočené počas uplynulého storočia na území Slovenska a ich sprístupnenie odbornej verejnosti (tvorcovia filmov, vedci zaoberajúci sa spoločnosťou históriou, ľudským správaním atď.) Amatérske záznamy obsahujú častokrát informácie, ktoré sú zaujímavé nielen pre členov rodiny, ale i pre filmárov, sociológov, historikov. Zaznamenávajú totiž život v našej spoločnosti z osobného uhlu pohľadu, zbaveného nánosov ideológie a propagandy.

Od roku 2005 sa podarilo zozbierať približne 1000 hodín rôznorodých záznamov. Zachytávajú krásne rodinné situácie, ale i historicky cenné udalosti.
8mm, 9,5mm a 16mm filmy prepisujeme na DVD, alebo exportujeme do MPG4 súborov zadarmo - výmenou za samotné cievky a ich obsah.
Celuloidové kotúče sú archivované v priestoroch Slovenského filmového ústavu, ktorý je aj partnerom tohto projektu.

Ak sa chcete zapojiť a prispieť Vašimi filmami do projektu, pýtajte si podrobnejšie informácie od koordinátora Mareka Šulíka (píšte sem: 8mm@rodinnearchivy.sk), alebo vyplňte TENTO formulár.

Materiály z projektu Rodinné archívy boli využité v rôznych dokumentárnych filmoch a televíznych cykloch:
Prvá, Zamatoví teroristi, Slovenské kino, Umenie - Literatúra, Budujeme Slovensko, Spýtaj sa Vašich 89Pepi Fandango
Samostatným filmovým výstupom z projektu je sedemdielny seriál Konzervy času, ktorý vznikol v roku 2011.
 


Projekt existuje od roku 2005 aj vďaka týmto jednotlivcom a inštitúciám:
Peter Kerekes, Jan Šikl, Peter Hudák, Tobiáš Potočný, Jana Belišová, Jaroslav Beliš, Ladislav Dedík, Jozef Just
Mário Homolka, Michal Hlavačka, Marián Varga, Peter Dubecký, Ivana Vargová, Vendulka Čelková
Martin Kolesár, Zdeno Némethy, Nina Numankadič

Slovenský filmový ústav, Studio 727, denník SME,
LEON Productions, PROTOS Productions, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Skenovanie filmu do digitálnej podoby:
Jan Vaněk, Jan Šikl - Pragafilm, Marek Šulík - filmotras

Popis filmov do databázy:
Peter Zákuťanský, Martina Sľúková, Daniel Svoreň, Paula Reiselová, Sára Prokopová, Barbora Vojtašáková, Peter Podolský, Petra Štefancová, Tereza Smetanová, Romana Molitorová, Barbora Remenárová, Tereza Dodoková a Marek Šulík

Web engine a grafika stránky:
David BeranBraňo Pepel

Financovanie projektu:
Projekt bol na začiatku svojej existencie finančne podporený dotáciou Ministerstvom kultúry SR.
V rokoch 2016 - 2018 bol podporený v grantovej schéme MŠ SR KEGA (vedúca projektu Prof. Ingrid Mayerová ArtD, Projekt č.: 005VŠMU-4/2016).
V roku 2017 bol projekt finančne podporený Bratislavským samosprávnym krajom.
V roku 2020 bol projekt podporený štipendiom Fondu pre podporu umenia.
V rokoch 2021 - 2022 bol projekt podporený Audiovizuálnym fondom
Dlhodobo projekt existuje vďaka finančným a vecným darom súkromných osôb.
Osobitná vďaka za podporu projektu patrí pani Vendulke Čelkovej.