TYPY AMATÉRSKYCH FILMOV

V projekte Rodinné archívy zbierame, prepisujeme a uskladňujeme všetky filmové záznamy, ktoré vznikli mimo súkromných a štátnych produkčných inštitúcií. Ide o záznamy natočené na celuloid, ktoré vytvorili filmoví amatéri.

MANUÁL POPISOVANIA MATERIÁLOV

Pri popisovaní materiálu v online databáze je potrebné vcítiť sa do mysle človeka, ktorý v projekte bude uskutočňovať rešerš. Čo všetko by ho mohlo zaujímať? Hľadaný výraz - tento pojem databáza vyhľadáva v karte NOTES, teda tam, kde sa popisujú situácie zaznamenané v obraze.

PODMIENKY POUŽITIA MATERIÁLU Z PROJEKTU RODINNÉ ARCHÍVY

Podmienky použitia materiálu z projektu Rodinné archívy

Materiál z projektu Rodinné archívy môže byť použitý v rôznych umeleckých, či vedeckých výstupoch. Keďže ide o materiál zaznamenaný súkromnými osobami, podmienky jeho použitia obsahujú nasledovné obmedzenia:

Materiál nesmie byť bez súhlasu jeho majiteľa, alebo dedičov použitý v reklamných spotoch, alebo audiovizuálnych dielach, ktorých cieľom je jednostranná propagácia produktu, osoby či ideológie.

KONZERVY ČASU

Konzervy času je názov sedemdielneho televízneho seriálu, ktorý tvorivým spôsobom spracováva predovšetkým materiály získané v rámci projektu RODINNÉ ARCHÍVY. Seriál vznikol v roku 2011.

KUFOR

Pri získavaní filmových materiálov som v lete roku 2007 v Spišskej Novej Vsi získal kufor, ktorý patril neznámej rodine, žijúcej v tomto meste. Bol plný sklenených negatívov.

MEDIÁLNE ODOZVY A VÝSTUPY

  26. júl 2022, Denník SME