MANUÁL POPISOVANIA MATERIÁLOV

Pri popisovaní materiálu v online databáze je potrebné vcítiť sa do mysle človeka, ktorý v projekte bude uskutočňovať rešerš. Čo všetko by ho mohlo zaujímať? Hľadaný výraz - tento pojem databáza vyhľadáva v karte NOTES, teda tam, kde sa popisujú situácie zaznamenané v obraze. Tag - tento pojem vyhľadáva v karte INFORMATIONS, v sekcii VIDEO TAGS.

I. KARTA VIDEA S NÁZVOM NOTES

Cieľom popisu je čo najpresnejší, ale zároveň čo najjednoduchší popis situácie v obraze.
Jednotlivé situácie je potrebné zmysluplne oddeľovať časovými kódmi.
Pri ohýbaní niektorých slov dochádza k zmene koreňa slova, preto je vhodné do textu včleniť základný tvar slova, prípadne jeho jednotné číslo. (Napríklad: Muž so psom. Pes.)
Prípadný zvuk sa popisuje nasledovne:
Komentár sa označí časovým kódom na jeho začiatku a prepíše sa celý text danej časti od slova do slova. Komentár sa neprepisuje z celého filmu, ale z jeho častí, tak ako sú prirodzene štrukturované vo filme.
Dialógy sa označujú len všeobecným popisom DIALÓG.
Všeobecné zvuky sa iba označia jednoduchým popisom (ZVUK: vrava, ZVUK: neidentifikovateľné, ZVUK: hudba - tu možno konkretizovať)

TERMINOLÓGIA V POPISE JEDNOTLIVÝCH ZÁBEROV

DVOJEXPOZÍCIA - 2x a viac naexponovaný film - v obraze vidno odlišné situácie naraz
CHYBA - obraz kontinuálne poškodený vonkajšími vplyvmi - tekutinami, chemikáliami, prilepením niečoho… Pás materiálu dlhší ako 5 sekúnd
BLANK - pás materiálu dlhší ako 5 sekúnd bez konkrétnych obsahov - obraz biely, čierny, alebo rôzne amorfné čmuhy
TITULOK - strihom dosadený text natočený na jednotnom podklade (papier, čierna tabuľka, obrus a podobne...)
ANIMOVANÝ TITULOK - ako predošlé, ale je tam použitá animačná technológia
ANIMÁCIA - ak v obraze prebieha animovaný dej (pixilácia, animácia)
NÁPIS - text vo vnútri obrazu, súčasť scenérie (nápisy na obchodoch)
TRANSPARENT - nápis na transparente, ktorý je súčasťou situácie ( 1. Máj a podobe...)
TMAVÉ ZÁBERY - zábery, na ktorých sa ťažko rozlišuje, alebo vôbec nerozlišuje obsah, pretože sú temné, podexponované
SVETLÉ ZÁBERY - zábery, na ktorých sa ťažko rozlišuje, alebo vôbec nerozlišuje obsah, pretože sú vybielené, preexponované.
AMATÉRSKY FILM - niekedy sa v zázname objaví film, ktorý má atribúty filmového diela (je strihaný, má úvodné a záv. titulky atď.) - Príklad ANTON ŠOUKAL. Vtedy do popisu uviesť aj toto.
ANIMOVANÝ FILM - ak je celý film realizovaný technikou animácie
DIALÓG - označenie prípadného dialógu osôb vo filme
KOMENTÁR - označenie nesynchrónnej reči

II. KARTA VIDEA S NÁZVOM INFORMATIONS

Treba skontrolovať v prvej karte k videu: roky, farbu, zvuk. Je dobré sa pozrieť do kolonky VIDEO REEL NOTE, niekedy sú tam informácie opísané z cievky alebo z papierika, ktorý bol pri cievke.
Po popísaní jednej cievky je vhodné sústrediť sa na vypísanie Tagov. Niektoré Tagy už jestvujú, iné treba pridať. Najskôr skontrolovať, či príbuzný Tag neexistuje.
Tagy sú veľmi dôležitým prvkom pri vyhľadávaní, je dôležité pokúsiť sa označiť popisovaný film rôznorodými a zmysluplnými Tagmi.

  1. obecnejšie pojmy zaznamenaných javov (DETI, HRA, RODINA, DOVOLENKA, JEDLO, CESTA, KRAJINA, ARCHITEKTÚRA, STOLOVANIE, KOMUNIZMUS, RITUÁL /krstiny, svadba, pohreb, ale aj politické rituály - 1. máj/, atď.)
  2. Lokácie, ak sú zrejmé zo záznamu (VYSOKÉ TATRY, KOŠICE, ZVOLEN ....) Ak je celý materiál natočný v byte v Bratislave, ale mesto nevidno, BRATISLAVA nepíšeme.
  3. Spoločenské udalosti (OKUPÁCIA, PROMÓCIE, KRSTINY, 1. SV. PRIJÍMANIE...)
  4. Osobnosti (ALEXANDER MACH, GUSTÁV HUSÁK) - uvádzame celé mená.
  5. AMATÉRSKY FILM - ak záznam obsahuje atribúty komplexného filmového diela realizovaného amatérom
  6. ANIMOVANÝ FILM - ak záznam obsahuje techniku animácie