KUFOR

Pri získavaní filmových materiálov som v lete roku 2007 v Spišskej Novej Vsi získal kufor, ktorý patril neznámej rodine, žijúcej v tomto meste. Bol plný sklenených negatívov. Mnohé z nich boli poškodené prachom a vodou, ale i vďaka tomu získali zachytené obrazy novú estetickú kvalitu.