Daruľa Ivan 3 ( 1945- 1950 )

Technical specification

Format: N8
Sound: no-sound
Color: bw

Notes
00:00:00 Bratislava, pred Úradom vlády. Firšnál. Odovzdávanie vyznamenaní za účasť v SNP, na Urade vlády.
00:00:01 Skupiny ľudí pred úradom vlády. Vojaci, muži v slávnostnom oblečení. Uniforma, klobúk, prehliadka.
00:00:20 Prehliadka vojakov. Príhovor veliteľa. Počúvajúci muži v klobúkoch. Československé vlajky.
00:01:34 Potentáti schádzajú z tribúny.
00:01:46 Dav vchádza do budovy.
00:01:55 Tribúna pred Úradom vlády, slávnostný pochod vojakov pred tribúnou. Dychovka, bubeníci. Vojaci s puškami.
00:02:44 Muž s mikrofónom - komentátor.
00:02:51 Pochod pred tribúnou, ľudia na tribúne.
00:03:12 Gustáv Husák v rozhovore.
00:03:16 Budova asi nejakého povereníctva. Ľudia vchádzajú.
00:03:22 Vo vnútri: Skupiny mužov, prichádzajú, diskutujú. Vojenskí hodnostári. Príhovory pred nastúpenými civilmi - účastníci povstania.
00:04:27 Odovzdávanie vyznamenaní. Mužom, ženám. Gratulácie.
00:08:14 Z budovy vychádzajú ženy, muži, vojenskí hodnostári. Muži sa zdravia s klobúkmi.
00:08:50 Nastupujú do pripravených áut. Odchádzajú. Autá. Auto.