Daruľa Ivan 5 ( 1945- 1948 )

Technical specification

Format: N8
Sound: no-sound
Color: bw

Notes
00:00:00 Púť, omša v exteriéri. Zástupy ľudí. V pozadí zrúcanina hradu. Vlajky ČSR. Ľudia aj v krojoch.
00:01:00 Zástup krojovaných ľudí kráča.
00:01:27 Zbor spieva. Kamera panorámuje na vedľa stojacich cirkevných hodnostárov. Omša. Žehnanie.
00:02:11 V pozadí ceduľa GBEL.
00:02:29 Krojovaní ľudia.
00:02:40 Muž v uniforme leží na lúke a ukrajuje z jedla.
00:02:50 Kamera panorámuje po prírodnom amfiteátri, nad javiskom vejú vlajky. Ľudia v krojoch sedia na schodoch.
00:04:18 Potentáti, vojaci, uniformovaní na stoličkách vpredu.
00:04:37 Zaplnené hľadisko amfiteátru. Ľudia v krojoch. Vojaci v hľadisku.
00:05:25 Rečník od chrbta a plné hľadisko.
00:06:18 Gustáv Husák za pultom reční z papierov.
00:06:23 Panoráma po obrovskomm priestore amfiteátru s množstvom ľudí.
00:06:47 Rečník od chrbta.
00:06:51 Dieťa stojí pri stoličke. Niekto mu podá košík.
00:06:57 Príchod parného vlaku na stanicu. Vlak zastaví, z vagónov vyskočia vojaci.
00:07:05 Eduard Beneš si podáva cez okno vlaku s niekým ruku.
00:07:12 Čestná prehliadka na stanici. Vojaci, autá. Ľudia v krojoch.
00:07:55 Dvaja potentáti sa rozprávajú. Prestrih na dav.
00:08:13 Z auta vystupuje Eduard Beneš. Kráča davom, sleduje prehliadku vojakov. Na tribúne sedi aj Karol Šmidke, snímaný odzadu.
00:08:27 Eduard Beneš salutuje sprievodu, vedľa neho manželka. Sprievod ide po ulici. Nápis na obchode: J. Machay.
00:08:47 Krojovaní ľudia v sprievode, chlapi s valaškami. Panoráma po ulici.
00:09:11 Benešová sa lúči, podá si ruku s Karolom Šmidkem. Lúči sa a odchádza aj Eduard Beneš. V klobúku stojí Zdeněk Fierlinger.
00:09:35 Na dvore. Medzi perinami zavesenými na šnúre sedí dievčatko na nočníku, pri ňom kľačí mama. Utrie mu zadok. Dievčatko čupí a hrá sa.
00:10:16 Vahadlová studňa, pumpa pred domom. Dve malé deti sa s ňou hrajú, jedno pije vodu, druhé pumpuje. Menšie podá pohár s vodou väčšiemu.
00:11:16 Na dedinskej ulici. Pred radom domov sa na trávniku pasú kozičky, deti ich hladkajú. Koza. Dedinská ulica.
00:11:39 Studnička v múre? Kúpele. Chlapec si naberá vodu do pohára. Popíjajú so starším mužom.
00:12:15 Na lúke cvičí s mladým dievčaťom skupina detí. Telocvičné cviky. Slnečný kúpeľ. Preskakujú jeden druhého.
00:13:13 Schody liečebného domu. Muž a dve deti schádzajú dole.