Berka Roman 03 ( 1962 )

Technical specification

Format: 16
Sound: no-sound
Color: bw

Notes
00:00:00 Prvý máj. Vlajka Československa plápolá na žrdi. Muž číta noviny - Rudé právo - 1. máj 1962. Ľudia v baloňákoch s mávatkami. Ľudia na námestí.
00:01:35 Vlajky. Slavín. Bratislava. Chlapec s balónom. Ľudia sa rozprávajú. Smejú. Čakajú. Žabotova ulica.
00:02:44 Muž v baretke je špekačku.
00:02:56 Žena sa hrá s balónom. Zhromaždenie ľudí pred začatím sprievodu. Transparent v pozadí: Spoločenské vedy proti nepriateľ...
00:03:47 Prvý máj. Sprievod. Transparenty: Výskumný ústav pre hut. keramiku zdraví 1. máj. Slovenská akadémia vied. Prechod po SNP, rozostavaná budova KUNSTHALE. Mávatká. Vlajky.