Chmel Stefan 01 ( 1935- 1938 )

Technical specification

Format: N8
Sound: no-sound
Color: bw

Notes
00:00:00 Pretekári, usporiadatelia, diváci, policajti zhromaždení na námestí v Bratislave. Motorky, domy, plagáty.
00:00:44 Pretekári pri automobiloch.
00:00:46 Usporiadatelia a pretekári pri Šafárikovom námestí v Bratislave. V pozadí vidno budovu Univerzity Komenského, budovu Umeleckej besedy.
00:01:04 Muži v plášťoch sa zhovárajú s vojakmi.
00:01:10 Muži sa zhovárajú.
00:01:18 Motorky a autá na námestí. Ľudia okolo.
00:01:36 Muž v klobúku reční do mikrofónu.
00:01:37 Zhromažďujúci sa dav ľudí, autá na námestí.
00:01:45 Muž v klobúku reční na schodoch Umeleckej besedy.
00:01:51 Dav ľudí počúva rečniaceho muža.
00:01:56 Muž odchádza od mikrofónu.
00:02:01 Muž so zástavou, dav ľudí okolo.
00:02:09 Pretekári idú k odstaveným motorkám.
00:02:13 Pretekári sa zhovárajú. Dav za nimi.
00:02:19 Záber na idúce parné lokomotívy.
00:02:24 Muž so zástavou štartuje preteky.
00:02:30 Pretekári v automobiloch vyrážajú do ulíc. Davy ľudí okolo.
00:02:53 Pretekári sadajú na motorky a štartujú.
00:03:13 Motorkárovi sa nedarí naštartovať.
00:03:19 Čakajúci pretekári. Davy ľudí okolo.
00:03:39 Pretekári sadajú na motorky. Štartujú a idú do ulíc.
00:03:46 Ďalší pripravení pretekári. Sadajú na motorky.
00:03:57 Auto na ceste zastavuje a vychádza z neho muž.
00:04:01 Ľudia pri aute, auto odchádza.
00:04:10 Ľudia na ceste opravujú auto.
00:04:14 Autá prichádzajú po ceste smerom na kameru.
00:04:19 Muži pri autách. Autá odchádzajú.
00:04:28 Muži kontrolujú pretekárov sediacich v aute.
00:04:31 Muži pri mikrofóne. Okolo autá a ľudia.
00:04:39 Pretekári na motorkách idú po ceste, prudké zákruty, rýchlosť, prizerajúci sa diváci. Konské vozy na ceste.
00:04:57 Muž v klobúku reční do mikrofónu.
00:05:01 Motorkári prichádzajú k stanovišťu. Po kontrole odchádzajú po ceste.
00:05:22 Kontrola pretekára. Štartuje a odchádza po ceste smerom do lesa.
00:05:33 Mladí ukazujú do kamery. Smejú sa.
00:05:37 Traja pretekári na motorkách idú smerom na kameru.
00:05:41 Pretekár s cigaretou na motorke.
00:05:45 Pretekári na motorkách na námestí. Za nimi davy ľudí. Pretekári štartujú a odchádzajú.
00:06:00 Usporiadatelia medzi pretekárskymi autami odstavenými na námestí.
00:06:18 Pretekári sediaci v kabriolete. Pozerajú do kamery. Za nimi dav.
00:06:27 Tri autá prichádzajú k usporiadateľom.
00:06:44 Pretekári medzi usporiadateľmi. Za nimi dav.
00:07:09 Dav ľudí pri Šafárikovom námestí.
00:07:15 Pretekári odchádzajú na autách.
00:07:22 ANIMÁCIA. NÁPIS: "KODAK".
00:07:27 TITULOK: "Prvý závod cestovných automobilov a motocyklov na otvorenom okruhu, poriadaný Slovenským Motorklubom v Bratislave dňa 20. júna 1937 na okruhu Bratislava, Malacky, ďalej cez Malé Karpaty vrchom Baba, Pezinok, Bratislava."
00:07:39 TITULOK: "Film natočili členovia Slov. Motorklubu a členovia Kinoklubu IMCA v Bratislave".
00:07:47 Detail na československý znak.
00:07:55 Budova Umeleckej Besedy. Na nej NÁPIS: "Slovenský motorklub" a zástava.
00:08:14 TITULOK: "Funkcionári klubu".
00:08:17 Kolektívny portrét mužov stojacich pri Umeleckej Besede. Kamera švenkuje z ľava do prava.
00:08:49 TITULOK: "Putovné ceny. Cena krajského prezidenta J. Országa pre automobily a starostu mesta Bratislavy Dr. Vl. Krnu pre motocykly.
00:09:06 Ceny - poháre, za nimi zástava a plagát.
00:09:18 Detail plagátu. NÁPIS na plagáte: "500 km slovenských. Závod automobilov a motocyklov. Pneu-Matador."
00:09:29 Detail pohárov a vlajky za nimi.
00:09:52 Dvaja muži pri cenách.
00:10:07 TITULOK: "Start motocyklov."
00:10:09 Pretekári na motocykloch stoja a čakajú na ulici. Štartujú.
00:10:27 Pretekári prechádzajú popri budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí.
00:10:40 Tribúna a diváci na krajoch ulice.
00:10:53 TITULOK: "Oficielní hostia na tribune".
00:10:56 Muži a ženy na tribúne.
00:11:01 Kňaz s tvrdiakom na hlave sa zhovára so ženou.
00:11:04 Vojaci v uniforme medzi ľuďmi.
00:11:18 Muž dvíha klobúk na znak pozdravu a zhovára sa s mužom.
00:11:25 Muži a ženy sa zhovárajú.
00:11:46 Muž dvíha klobúk na znak pozdravu.
00:11:50 Muži a vojaci sa zdravia.
00:12:03 Muži a ženy sa medzi sebou zdravia a zhovárajú sa.
00:12:32 TITULOK: "Scény u Záhorskej Bystrice".
00:12:35 Cestou v krajine prechádzajú pretekárske autá.
00:13:03 Po ceste prechádzajú pretekári na motorkách a sajtkách.
00:14:08 Titulok: "Prejazd Stupavou".
00:14:10 Pretekárske autá prechádzajú zatáčkami na dláždenej ceste v meste. Diváci sa prizerajú.
00:15:01 Pretekári na motorkách prechádzajú mestom.
00:15:07 Policajti ukazujú smer jazdy, pretekári na motorkách idú po ceste. Diváci sa prizerajú.
00:15:31 Pád pretekára. Dvíha motorku a pokračuje v pretekoch.
00:15:45 Policajt ukazuje smer a pretekári prechádzajú mestom.
00:15:58 Pretekár pri stojacej motorke. Ľudia okolo.
00:16:07 Titulok: "Na rovinke k Malackám."
00:16:10 Pretekári na motorkách a autách idú veľkou rýchlosťou po rovnej ceste. Diváci na kraji cesty sa prizerajú.
00:17:14 Autá a motorkári idú do zákrut po dláždenej ceste.
00:18:29 Titulok: "V Malackách".
00:18:31 Pretekár na motorke prejde zákrutu a takmer spadne.
00:18:41 Pretekári na motorkách a autách prechádzajú prudkou zákrutou a vchádzajú do mesta.
00:19:45 Dom s označením Červeného kríža. Ľudia okolo.
00:19:50 Železničné priecestie. Vlak prechádza. Otvárajú sa závory a pretekári postupne prechádzajú priecestím. Závory sa zatvárajú.
00:20:37 Závora sa otvára a cez priecestie prechádza motocyklista. Vlak prechádza.
00:20:47 Pretekári na motorkách a autách prechádzajú mestom. Prechádzajú cez železničné priecestie. Ľudia sa prizerajú.
00:21:38 Alegorické vozy ťahané koňmi prechádzajú mestom. Popri nich prechádzajú zástupy ľudí.
00:22:13 Autá a motorky prechádzajú prudkými zákrutami v horskom teréne.
00:26:42 TITULOK: "Jelo sa aj v daždi".
00:26:46 Pretekárkse autá a motorky prechádzajú popod most.
00:27:29 Policajti a vojaci ukazujú smer jazdy v meste. Pretekári na autách a motorkách idú prikázaným smerom.
00:28:46 TITULOK: "Scény v Bratislave a v depot."
00:28:48 Šafárikovo námestie. Pretekárske autá na chvíľu zastavujú pod transparentom s nápisom (TRANSPARENT, NÁPIS): "Baťa víťazí na každej ceste". Usporiadatelia sa im venujú a potom autá idú ďalej.
00:30:02 Zastavuje aj pretekár na motorke. Fotograf ho fotografuje. Pretekár nalieva benzín do nádrže.
00:30:14 Auto odchádza.
00:30:23 Pretekári na sajtke.
00:30:36 Pretekár s helmou na hlave sadá na motorku a odchádza.
00:30:48 Pes na vodítku na ceste.
00:30:55 Pretekár na motorke na ceste pred budovou Univerzity Komenského.
00:31:00 Pretekár s okuliarmi a helmou na hlave.
00:31:16 Pretekár s helmou na hlave sadá na motorku a odchádza.
00:31:29 Motorkári a autá sa pristavujú pod transparentom a po chvíli odchádzajú. Davy ľudí ich sledujú na krajnici.
00:32:14 Pretekári v svetlých kombinézach prechádzajú v aute popred kameru. Šofér salutuje do kamery.
00:32:21 Ďalšie auto odchádza.
00:32:28 Oprava automobilov.
00:32:39 Záber na prizerajúci sa dav ľudí.
00:32:47 Šafárikovo námeste. Panoráma. Prejazd pretekára na motorke námestím (snímané pravdepodobne z balkóna Umeleckej besedy).
00:33:07 Muž s klobúkom na hlave pri mikrofóne.
00:33:16 Muž s klobúkom na hlave si pozerá noviny.
00:33:22 Záber na hodiny.
00:33:26 Auto zastavuje pod transparentom. Pretekári v svetlých kombinézach vystupujú. Dopĺňanie paliva. Odchádzajú.
00:33:57 Pod transparent prichádzajú ďalšie autá. Po natankovaní a údržbe odchádzajú.
00:34:29 Pretekár dvíha motorku zo zeme.
00:34:33 TITULOK: "Víťaz automobilov Jan Kubíček".
00:34:37 Auto odchádzajúce od transparentu.
00:34:47 Odchádzajúci pretekár na motorke.
00:34:52 Usporiadatelia a ostatní ľudia vítajú pretekárske auto. Šofér dostáva veniec na krk. Ide autom pomedzi ľudí a parkuje.
00:35:23 Vojaci berú šoféra na ramená a nesú ho smerom na Šafárikovo námestie.
00:35:34 Víťaz reční do mikrofónu.
00:35:49 Ďalšie autá prechádzajú cieľovou páskou. Diváci sa prizerajú.
00:36:19 Ženská pretekárka v dave ľudí.
00:36:27 TITULOK: "Víťaz motocyklov Jindra Kostlivec".
00:36:31 Pretekárovi dávajú veniec na krk. Odstaví motorku a odchádza s ľuďmi okolo.
00:36:51 Policajt, davy divákov.
00:37:11 Pretekár si dáva dole prvky kombinézy. Záber na motorku.
00:37:14 Muži v čiapkach sa radia. V pozadí budova Univerzity Komenského.
00:37:21 Davy divákov na okrajoch cesty, tribúna, Šafárikovo námestie (snímané pravdepodobne z balkóna Umeleckej besedy).
00:37:45 TITULOK: "Slosovanie programov".
00:37:46 Muž s motýlikom točí osudím. Otvára ho a dievčatko vyberá lístok. Za nimi vlajka slovenského motorklubu.
00:38:11 ANIMÁCIA Kodak.