Bajza Jan 03 ( 1945- 1949 )

Technical specification

Format: 9.5
Sound: no-sound
Color: bw

Notes
00:00:00 Vlak prichádza do stanice. Vyzdobená stanica. Transparent - Vítame vaši. Nápis na stanici - Levice. Na stožiari Československá vlajka a červená vlajka so žltou hviezdou. Portréty Gottwalda, Beneša, Stalina. Transparent - Nech žije víťazný máj. KSS. Muž s vozíkmi prejde popred stanicu. Ľudia sa zhromažďujú. Ceduľa - Východ. Pod ňou stojí chlapec. Ľudia z vlaku prechádzajú.
00:01:03 Ceduľa na plote - OFEX továreň na nábytok a spracovanie dreva. Roztrasené zábery. Švenk- dom, plot, vlajka na streche. Alegorický voz. Ľudia pred domom - stanica zozadu. Ozdobené bicykle. Alegorické vozy.
00:01:36 Baníci na vlečke auta. Sprievod áut a ľudí. Vlajkonosiči. Bicykle s výzdobou a vlajkou. Alegorické auto s transparentmi - OFEX, ROH, 1.máj. Kosák a kladivo. Za autom sprievod ľudí. Námestie, ľudia dookola s mávatkami. Žena s dieťaťom prechádza na druhú stranu.
00:02:46 Sprievod dychovky kráča ulicou. Československé vlajky vlajú. Budova - Stredoslovenské mlyny, národný podnik. Popred budovu prejde záprah koní.
00:03:04 Pred garážou alegorický voz s transparentom - Stredoslovenské mlyny Levice.
00:03:15 Po ulici kráča dychovka popred obchody - Tabak, Havetta, Obuv. Sprievod vojakov s puškami. Ženy v krojoch s vlajkami. Muži na motorkách. Transparenty: Beneš, Široký, Stalin, Lenin, Clementis. Ľudia s vlajkami, ľudia na bicykloch, v uniformách, s dáždnikmi. Alegorický voz pošty. ROH. Kosák a kladivo. Zväzáci v rovnošatách. Voz s transparentom - Levický živnostníci. Odborné učilište v Leviciach. Elektrotechnický dorast. Kováči budujú republiku. Jednotne vpred. Práci česť. Zlatníci budujú. Mládež vpred. Stolári za mier a lepší život. Ženy, matky, deti, spolu svorne za jednotnú školu. Pracujeme pre vás. Budúcnosť patrí nám. Kto národ miluje tvorí a buduje. Nech žije jednotná kandidátka.
00:05:14 Ženy s transparentom Veľké Kaškany. Typografi. Muž na koni s vlajkou. Muži na koňoch. Niekoľko záprahov. Alegorický voz - Stredoslovenské mlyny. Muži v baloňákoch a klobúkoch. Alegorický voz ako elektráreň s nápisom - Jednota pracujúcich. SE. Ďalšie vozy. ČSD - voz s koľajnicami.
00:06:35 Transparent - Dobrí Slováci a vlastenci patria do KSS. Voz - Kto pije alkohol, nemyslí. Prácou slúžime vlasti a národu. Sedliaci- poľnohospodári. Takto sme robili v poddanstve 1.máj 1848. Kôň s pluhom. Ženy s hrabľami. Traktory.
00:07:35 Vozy, sprievod. Murári. Portréty pohlavárov. Voz so sliepkou a kohútom. Kone. Lesníci.
00:09:05 Žena s chlapcom ide cez ulicu. Pohľad zhora na námestie. Ľudia, vozy. Vlajky, portréty pohlavárov. Lenin, Beneš, Gottwald. Československý lev s erbom na prsiach.