Kolesár Martin 16 ( 1965 )

Technical specification

Format: N8
Sound: no-sound
Color: bw

Notes
00:00:00 Blank.
00:00:11 Nápis : Carlo Goldoni. Štyria Grobiani.
00:00:17 Nápis : Carlo Goldoni. Šytria Grobiani. Komédia v troch dejstvách. Preložil dr. Blahoslav Hečko. Réžia - Martin Kolesár, Výprava - Pavol Herchl, a.h, Hudba - Václav Hálek a.h, Masky a parochne - Stanislav Dostál a.h.
00:00:28 Nápis : Obsadenie. Canciano - Anton Šulík. Felice, jeho manželka - B. Horňáková - Ružičková. Lunardo - Ján Gubala. Margita, jeho manželka - Matilda Zlatohlávková. Lucietta - Soňa Kulfanová, Júlia Gregorová. Simone - Štefan Graca. Marina, jeho manželka - Júlia Hrdá. Gróf Riccardo - Róbert Horniš, Eugen Balogh. Fillippetto, jeho syn - Ľubomír Gregor.
00:00:34 Dve ženy sedia na stoličkách. Jedna sa zdvihne, odbehne, nakukne a príde k prvej žene. Rozprávajú sa. Odchádza.
00:00:49 Žena sedí na stoličke a štrikuje.
00:00:53 Žena sedí na stoličke. Druhá žena k nej príde. Chodí okolo jej stoličky. Rozprávajú sa. Žena odbehne preč.
00:01:11 Príde muž. Rozpráva. Príde k nemu žena. Vezme ho za ruku.
00:01:29 Muž sa rozčuľuje. Prídu k nemu dve ženy. Rozprávajú sa. Odídu.
00:01:56 Muž sa prechádza. Žena kráča za ním. Rozprávajú sa.
00:02:29 Žena s mužom sa rozprávajú. Prichádza ďalší muž. Je veselý. Dvaja muži sa rozprávajú.
00:03:34 Muž a žena sa rozprávajú. Žena mu ukazuje, nech si sadne. Muž si sadne, následne sa postaví. Rozprávajú sa. Žena si sadne. Muž sa k nej skloní.
00:04:17 Príde muž. Obzerá si obraz. Za obrazom sa schováva druhý muž. Muž strhne obraz. Pozerajú na seba s druhým mužom. Muž odíde. Žena drží obraz. Muž sedí na stoličke. Rozprávajú sa. Žena sa postaví a odloží obraz.
00:05:20 Príde žena s dvomi mužmi. Muž si zloží klobúk. Rozprávajú sa. Ženy si sadnú na stoličky. Muž sedí neďaleko nich na stoličke otočený chrbtom.
00:06:12 Žena si prisadne k druhej žene. Muž s klobúkom stojí vedľa nich. Rozprávajú sa.
00:06:53 Muž príde k druhému mužovi sediacemu na stoličke. Rozprávajú sa. Ženy sedia za nimi a rozprávajú sa.
00:07:05 Ženy prejdú k mužovi, ktorý sedí na stoličke. Muž sa nahnevane zdvihne.
00:07:12 Žena odbehne. Muž kráča za ňou. Muž príde k žene. Ukloní sa jej. Žena sa mu tiež ukloní. Odídu.
00:07:41 Žena tancuje. Druhá žena ju pozoruje. Žena si ju všimne a uskočí. Vyhadzuje druhú ženu. Druhá žena sa rozčuľuje.
00:08:31 Žena príde a v rukách nesie biele obrúsky. Žena oblieka druhej žene biele rukávy.
00:09:02 Dve ženy sa rozprávajú s mužom. Muž sa postaví a prejde k žene. Žena sa postaví a ujde pred ním.
00:09:21 Žena s mužom sa rozprávajú. Sedia za stolom. Búchajú do stola. Hádajú sa. Druhá žena si strhne biele rukávy.
00:09:50 Muž rozpráva. Dve ženy sa držia za ruky a rozprávajú. Odídu.
00:10:09 Dvaja muži sedia za stolom. Hlavy si opierajú o ruky.
00:10:18 Muž nahnevane chodí dookola. Muži za stolom sa rozprávajú a smejú sa. Postavia sa.
00:10:50 Dve ženy sedia a rozprávajú. Príde k nim tretia žena. Teší sa, krúti sa dookola. Ženy sa rozprávajú.
00:11:34 Ženy prídu ku stolu. Zložia si plášte. Sadnú si. Žena sa postaví a privíta ďalšiu ženu. Ženy sedia za stolom a rozprávajú sa.
00:12:15 Prídu dvaja muži. Ženy sa rozbehnú preč. Žena ťahá druhú ženu za ruku preč. Ľudia pobehujú po javisku. Ženy si sadnú za stôl. Muži stoja neďaleko a rozprávajú sa.
00:13:06 Ženy sa postavia a zase si sadnú.
00:13:19 Ľudia chodia po javisku a rozprávajú sa.
00:13:38 Muži sedia za stolom a rozprávajú sa.
00:14:42 Príde k nim žena a ukloní sa. Rozprávajú sa.
00:16:30 Prídu ženy. Rozprávajú sa. Prídu muži.
00:17:12 Žena príde k mužovi a objímu sa. Žena ho pobozká. Druhý muž sa tvári smutne. Žena odbehne.
00:17:32 Žena sa rozpráva s mužmi.
00:17:43 Nápis : Štyria Grobiani.
00:17:49 Nápis : Réžia - Martin Kolesár. Výprava - Pavol Herchl a.h, Hudba - Václav Hálek a.h, Masky a parochne - Stanislav Dostál a.h. Šiesta premiéra 18. sezóny 19. júna 1963.
00:18:01 Nápis : Lunardo - Ján Gubala. Margita, jeho manželka - Matilda Zlatohlávková. Lucietta - Soňa Kulfanová, Júlia Gregorová. Simone - Štefan Graca. Marina, jeho manželka - Júlia Hrdá. Gróf Riccardo - Róbert Horniš, Eugen Balogh. Fillippetto, jeho syn - Ľubomír Gregor.
00:18:14 Muž sa maľuje pred zrkadlom.
00:18:28 Muž si napráva parochňu pred zrkadlom. Maľuje sa.
00:19:00 Ženy sedia neďaleko. Muži sa maľujú.
00:19:26 Muž sa postaví a zapraví si košeľu do nohavíc. Rozopne si košeľu a odloží ju.