Malík Viliam 16 ( 1938 )

Technical specification

Format: N8
Sound: no-sound
Color: bw

Notes
00:00:01 Stavba sochy Milana Rastislava Štefánika. Veľká bronzová hlava, dvaja muži s kladivkami a dlátami dokončujú sochu. Detail tváre sochy.
00:00:27 Robotníci prenášajú veľký kamenný blok (mramor, tuff?). Pohľad zhora z lešenia na Hviezdoslavovo námestie a Redutu. Pohľad na stavenisko pod sochou. Muž krúti kladkou. Naukladané kamene okolo staveniska. Muži na drevenom vozíku privážajú ďalší kameň. Dva kone (kôň) ťahajú voz, na ktorom sú naložené kamene, obklad pamätníka. Chlapi ich prenášajú na vozík. Opracovávanie kameňa.
00:02:37 Pohľad na pamätník obložený lešením zhora nadol. Vpredu zakrytá socha Štefánika. Znak ČSR, telo leva, hlava leva - všetko ešte zložené pod lešením. Chlapi tlačia voz s leviou hlavou, prekladajú ju. Pohľad na leva so znakom ČSR, bez hlavy. Hlava leva pod telom leva.
00:03:26 Na drevenom voze robotníci privážajú hlavu leva k lešeniu. Hlava leva na voze. Hlava leva z nadhľadu. Švenk po ČSR znaku. Práce na lešení, robotníci skladajú drevené hranoly.
00:05:30 Muž montuje masívnu železnú reťaz. Nadhľad zhora na stavenisko. Detail sochy leva aj so znakom ČSR, hlava na reťazi, na kladke. Rôzne práce s kameňmi, drevenými hradami.
00:07:59 Telo leva omotané reťazami. Robotníci v tele leva. Dvíhanie hlavy leva na kladke. Už osadená hlava na tele leva. Práce na soche, spúšťanie kladky, odstraňovanie reťazí. Detail hlavy leva.
00:11:17 Pohľad na Dunaj, loďe a Petržalku z vrchu sochy. Socha leva, v mieste chvosta je otvor, vlezie tam robotník. Robotníci na lešení. Kamenári pri práci. Titulok KODAK.